top of page

แวะอ่านข้อมูลขั้นพื้นฐาน

                                                                                                                             การวัดที่ดินในประเทศไทย

                                                                                                                         1 ไร่ = 4 งาน (หรือ 1600 ตร.ม.)

                                                                                                              1 งาน = 100 ตารางวา (หรือ 400 ตารางเมตร)

                                                                                                                              1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

                                                                                                                            1 เอเคอร์ = 2.5 ไร่ (ประมาณ)

                                                                                                                           1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่ (ประมาณ)

การเป็นเจ้าของทรัพย์สินในประเทศไทย

กรรมสิทธิ์ในประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอื่น ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับบางคนเนื่องจากหลายคนมีการตีความกฎหมายของตนเองในปัจจุบันจึงทำให้เกิดความสับสนสำหรับผู้ซื้อ การแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีไว้เพื่อปกป้องผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจ เราพยายามลดความเป็นเจ้าของให้กับลูกค้าของเราและอธิบายว่าสามารถทำได้อย่างง่ายดายตามรายละเอียดด้านล่าง

Agreement
PROPERTY
FREEHOLD
Free hold

การถือกรรมสิทธิ์แบบ FREEHOLD
ความเป็นเจ้าของ Freehold สามารถอนุญาตให้ชาวต่างชาติมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู่ที่ 49% ของโควตาชาวต่างชาติ ที่ได้มีการซื้อทรัพย์สินและเป็นเจ้าของในคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซื้อทรัพย์สินประเภทนี้ควรโอนเงินจากต่างประเทศและเก็บหลักฐานที่มีการโอนผ่านธนาคารไทยโดยใช้เป็นใบรับรองในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ซึ่งจะเป็นเจ้าของยูนิตทันทีในชื่อของพวกเขา

ชาวต่างชาติยังสามารถเป็นเจ้าของอาคารแบบ Freehold ที่สร้างขึ้นบนที่ดินในชื่อของตัวเองซึ่งจะมีการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินในท้องถิ่น กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่นั้นความเป็นเจ้าของได้โดยนิติบุคคลไทยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินนี้เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 ปี หลายคนมีข้อตกลงนี้ขยายออกไปอีก 30 + 30 ปีรวม 90 ปี สิ่งนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านทนายความ ซึ่งกฎหมายได้ให้กรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของตามที่ได้ถือครองที่ดิน

LEASEHOLD

การถือกรรมสิทธิ์แบบ LEASEHOLD 
ชาวต่างชาติสามารถทำการเช่าบ้าน , เช่าที่ดิน , เช่าอาคารชุด ซึ่งในการถือครองกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสามารถทำได้ในแบบของลักษณะการเช่า Leasehold  โดยสามารถทำการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินในท้องถิ่นเป็นระยะเวลาสูงสุด 30 ปีโดยมีตัวเลือกที่จะขยายเวลาออกไปอีก 30 + 30 ปีรวม 90 ปี อีกครั้งนี้สามารถจัดได้อย่างง่ายดายผ่านทนายความที่ดี

Lawyer
Land titles
LAND TITLES

ประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
มีหลายประเภทของชื่อเรียกที่ดินในประเทศไทยเรา มีหลายชื่อที่เรียกและโดยเอกสารที่ปลอดภัยมากที่สุด คือ โฉนด, นอ.สอ.สาม กอ หรือ นอ.สอ.สาม

เอกสารสิทธิ์แบบ โฉนดที่ดิน
เป็นประเภทที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ถือครองที่ดิน  ซึ่งที่ดินจะถูกสำรวจโดยใช้ GPS เพื่อยืนยันขอบเขตที่แน่นอน นิติบุคคลหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์ตามกฎหมายและมีรายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรอง นักลงทุนหลายคนมองหาซื้อที่ดินในชื่อนี้เนื่องจากสามารถใช้เป็นตัวเลือกการก่อสร้างได้หลากหลาย

เอกสารสิทธิ์แบบ นอ.สอ.สาม กอ
นอ.สอ.สาม กอ สามกอร์ หรือที่ทางเจ้าของที่ดินหมายความว่าเจ้าของสามารถขาย,เช่าหรือจำนองและทำการก่อสร้างได้ เจ้าของที่ดินยังสามารถใช้เพื่ออัพเกรดเอกสารสิทธิ์ที่ให้เป็นโฉนดได้

เอกสารสิทธิ์แบบ นอ.สอ.สาม 
มีความคล้ายกับเอกสารสิทธิ์ข้างต้น แต่ในเรื่องพิธีการในเรื่องของการใช้งานยังไม่แล้วเสร็จ หากผู้ซื้อต้องการทำการโอนกรรมสิทธิ์ในการซื้อขายควรที่เข้าไปทำการเช็คเรื่องเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวกับทางสำนักงานที่ดินก่อนที่จะทำการจดทะเบียนในการโอนกรรมสิทธิ์

TAXES & FEES

ภาษีและค่าธรรมเนียมการซื้ออสังหาริมทรัพย์
มีแน่นอนเช่นเดียวกับภาษีของประเทศอื่น ๆ เมื่อซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้:

 

อากรสแตมป์ 
0.5% ในการซื้อ / ขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยทั้งหมด

 

ค่าธรรมเนียมการโอน
2.0% - ชำระที่สำนักงานที่ดินในท้องถิ่นและโดยปกติจะใช้ชำระแบบคนละครึ่งคือ 50/50  

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.3% - โดยปกติจะจ่ายโดยเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของทรัพย์สินน้อยกว่า 5 ปี

Approved
FINANCING
Financing

ไฟแนนซ์

เมื่อเราได้ทำการซื้อบ้านซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์สิ่งแรกที่เราสามารถแปลสภาพเป็นเงินได้ แม้สำหรับผู้ที่มีเงินทุนและผู้มีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกิจการการจัดหาเงินทุนมักถูกมองว่าเป็นวิธีการใช้ประโยชน์จากการลงทุนของเรา สำหรับผู้ซื้อที่มีเงินทุนน้อยและต้องการฝันจะเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง สามารถนำอสังหาริมทรัพย์นี้มาทำการลงทุนในการทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ในประเทศไทยให้สินเชื่อเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้กับคนไทยและ บริษัทไทยตามเกณฑ์ที่เราทราบว่ามีอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามความคล้ายคลึงดังกล่าวจะไม่สามารถทำธุรกรรมให้กับชาวต่างชาติได้ ที่ส่วนใหญ่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยทั่วไปชาวต่างชาติจะไม่สามารถจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ ในความเป็นจริงการให้กู้ยืมจำนองโดยธนาคารในประเทศให้กับชาวต่างชาติแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนในประเทศไทย อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนนโยบายเล็กน้อยเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างจำกัด ส่วนหนึ่งเกิดจากความกระตือรือร้นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

เป็นแรงผลักดันที่ได้รับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานั้นหมายความว่าธนาคารไทยบางแห่งให้บริการทางการเงินแก่ชาวต่างชาติ แต่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เข้มงวดมาก

LOCAL LENDING

การให้กู้ยืมในประเทศไทย

เงื่อนไขการให้สินเชื่อในประเทศไทยขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางธุรกิจของแต่ละธนาคาร ซึ่งมีหลัก   เกรณฑ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี ธนาคารในประเทศไทยการให้สินเชื่อส่วนบุคคลแก่บุคคลทั่วไปซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกบัตรเครดิต,สินเชื่อธุรกิจ,สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการศึกษาหรือการรักษาพยาบาล รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการใช้งานทั่วไปเช่น การซื้อคอนโดมิเนียมการปรับปรุงและการซื้อรถยนต์เป็นต้น  สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารที่มีให้สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยและทำงานในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีและที่แต่งงานกับคนไทย

โดยจะปรากฏขึ้นแล้วว่าการจัดหาเงินทุนจะค่อยๆเข้าถึงชาวต่างชาติได้มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มันยังคงเป็นจริงที่การจัดหาเงินทุนสำหรับชาวต่างชาตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ของคุณ

Lending
DISCLAIMER

การปฏิเสธความรับผิด

                                                                                                   ในขณะที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้อง

 เนื่องจากปัจจุบันกฎหมาย “มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” เกี่ยวกับการเงินสำหรับชาวต่างชาติและคนไทย ที่จะยึดมั่นกับความปลอดภัยของธนาคารระดับโลก เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้                                                                                                               ขอคำแนะนำกับสำนักงานทางกฎหมายก่อนล่วงหน้า

                                                                                                     สำหรับในการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

VISA

วีซ่า

ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดประเภทวีซ่าทั่วไป
+ วีซ่าที่ได้รับการยกเว้น
วีซ่านักท่องเที่ยว (ไม่เกิน30 วัน) + วีซ่านักท่องเที่ยว (ไม่เกิน 60 วัน) 
+ วีซ่า Non Immigrant: สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์หลากหลายเช่น การปฏิบัติหน้าที่ราชการการ,ทำธุรกิจหรือการศึกษา  
+ ประเภท O ที่มีหลายรายการ (วีซ่า 1 ปี): ผู้ที่ได้รับบำนาญหรือผู้สมัครอายุ 50 ปีขึ้นไปพร้อมเอกสารประกอบ 
+ วีซ่า Non-Immigrant 3 ปี (ประเภท B ที่มีหลายรายการ): สำหรับพลเมืองชาวต่างชาติที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทยอาจยื่นขอวีซ่าประเภทผู้ขอวีซ่าระยะเวลา 3 ปี

ประเภท B ที่มีหลายแบบ
+ วีซ่าเกษียณอายุ: สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ประสงค์จะพำนักเป็นระยะเวลาหนึ่งปี 
*** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูที่ www.thaivisa.com ***

bottom of page